Welke hypotheek is nodig voor een bedrijfswoning?

De populariteit van woningen die voorzien zijn van een deel waar een bedrijfsruimte van kan worden gemaakt is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat komt doordat er steeds meer kleine ondernemers en zzp’ers zijn. Een woning die gekwalificeerd wordt als bedrijfswoning is echter niet zo gemakkelijk te herkennen. Het is in elk geval niet voldoende om een slaapkamer om te bouwen tot kantoorruimte. Alleen als een woning officieel een bedrijfswoning wordt genoemd kan een deel van zo’n woning met behulp van een zakelijke bedrijfswoning hypotheek worden gefinancierd. In alle andere gevallen wordt een particuliere hypotheek gebruikt.

Wanneer is er sprake van een bedrijfswoning?

De regels die een bedrijfswoning definiëren zijn best ingewikkeld. Als de woning op een stuk grond staat met de gemeentelijke bestemming ‘wonen’ is de woning per definitie geen bedrijfswoning. Bij andere bestemming is dat soms wel het geval, zoals wanneer er aparte ingangen zijn voor het woon- en het werkgedeelte. Ook als er sprake is van een bouwkundige scheiding tussen wonen en werken wordt er gesproken van een bedrijfswoning. Op zich geeft dat echter nog altijd geen duidelijkheid over het soort hypotheek dat je kunt gebruiken.

Bedrijfswoningen met bouwkundige scheiding

Bij een bedrijfswoning met een bouwkundige splitsing moet het woongedeelte worden gefinancierd met een particuliere hypotheek en het werkgedeelte met een zakelijke hypotheek. Hierdoor ontstaat een verwarrende situatie. Want het oppervlak voor wonen is in de meeste gevallen niet even groot als het oppervlak voor het werken. Je mag dan niet zelf beslissen hoe de verhouding tussen beide soorten hypotheken is. Dat wordt bepaald door een taxateur. Op basis van het taxatierapport wordt de verhouding tussen de beide hypotheken dus vastgesteld. Een extra complicatie is, dat met een zakelijke hypotheek niet de volledige koopsom kan worden geleend.

Bedrijfswoningen met gescheiden ingangen

De meest eenvoudige situatie voor het afsluiten van een bedrijfswoning hypotheek is er bij woningen met gescheiden ingangen voor het woon- en werkgedeelte. In dat geval mag je als koper zelf beslissen of die woning met een particuliere hypotheek wordt gefinancierd of met een zakelijke lening. Als je besluit om gebruik te maken van een zakelijke hypotheek is de voorwaarde dat je voldoende financiële reserves hebt. Met deze hypotheken kan slechts 70 – 90 procent van de koopsom worden geleend. De rest moet op andere manieren worden gefinancierd, zoals uit eigen zakelijk vermogen.

Eigen vermogen is essentieel

Bij de aanschaf van een bedrijfswoning is het essentieel dat je over eigen vermogen beschikt, zowel privé als zakelijk. Hypotheekverstrekkers zijn doorgaans niet al te scheutig met het lenen aan ondernemers. Vooral bij een zakelijke bedrijfswoning hypotheek wordt er een risicoberekening gemaakt op basis van diverse bedrijfskenmerken. Er wordt gekeken naar de leeftijd van je bedrijf, het succes in de afgelopen jaren, de toekomstverwachtingen en de branche waarin je actief bent. Daardoor is de kans groot dat het te lenen bedrag te laag is om de volledige woning te financieren. Om het gat op te vullen kun je het eigen vermogen gebruiken.

Tip: Finaforte.nl