Hoe schadelijk zijn microplastics?

Ondanks het feit dat er een aantal jaar geleden nog eigenlijk met haast geen woord over werd gesproken is het zo dat microplastics vandaag de dag een vaak gehoord onderwerp zijn. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat ze steeds veelvuldiger in ons milieu opduikt,  daarnaast stellen mensen zich ook alsmaar (terecht) meer vragen bij de impact van deze zeer kleine plastic deeltjes op de gezondheid van niet alleen mensen, maar ook dieren. Hoe schadelijk zijn microplastics en is het mogelijk om te voorkomen dat je er mee in contact komt? Verdiep je snel even in de informatie die hieronder is terug te vinden. 

Waarom zijn microplastics een probleem? 

Er zijn heel wat verschillende zaken die we niet zien of niet tastbaar zijn, maar die toch een belangrijke impact kunnen hebben op ons leven. Eén van deze zaken zijn de zogenaamde microplastics. Het gaat hierbij om zeer kleine plastic deeltjes die we aantreffen in tal van verschillende producten. Het gaat hierbij niet alleen om voedingswaren zoals bijvoorbeeld vis en schaaldieren, maar ook om tafelzout en zelfs in het flessenwater dat we dagelijks drinken. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat we als mensen op jaarbasis een zeer aanzienlijke hoeveelheid van deze kleine plastic deeltjes binnen krijgen. Het zou daarbij concreet gaan om zomaar even 100.000 deeltjes per jaar per persoon. 

Onderzoek nog in kinderschoenen

Ondanks het feit dat er vanuit de wetenschap steeds meer aandacht wordt besteed aan niet alleen de aanwezigheid van de microplastics in ons milieu, maar ook aan de impact die ze kunnen hebben op de gezondheid van mens en dier, moet het gezegd worden dat de onderzoeken op moment van schrijven nog in hun kinderschoenen staan. Verder onderzoek zal dan ook in de komende jaren zeker en vast nog zijn vereist. Daarbij komt ook het antwoord op de vraag hoe schadelijk zijn microplastics. Toch zijn er een aantal zaken die we nu reeds met zekerheid weten. 

Eén van de zaken die reeds werd aangetoond door één van de uitgevoerde onderzoeken hebben betrekking tot het feit dat microplastics in staat zijn om stoffen vast te houden die schadelijk of giftig kunnen zijn voor organismen. Onderzoeken die zijn uitgevoerd op dieren hebben aangetoond dat bepaalde vormen van plastic via de luchtwegen of de maag in het bloed of zelfs in het lymfevocht terecht kunnen komen. Op deze manier kunnen ze zich gaan ophopen in de organen of ook in het spierweefsel. 

Verdere toename van het aantal microplastics

Dat we de vraag “hoe schadelijk zijn microplastics” zo goed mogelijk moeten proberen te onderzoeken en te beantwoorden is belangrijk. Dit niet in het minst omdat de verwachting is dat de hoeveelheid microplastics in de natuur het komende decennium nog verder zal gaan toenemen. De plasticproductie neemt tot het jaar 2030 volgens actuele verwachtingen nog met 40 procent toe. Het is mede omwille van deze reden dat de WHO in 2019 reeds een oproep heeft gedaan om meer onderzoek te doen naar de impact die microplastics kunnen hebben op de gezondheid van de mens. Bovendien wordt er ook onderzocht hoe de hoeveelheid aan plastic die in de praktijk wordt gebruikt zoveel mogelijk kan worden ingeperkt en hoe schadelijk microplastics zijn.

Geef een reactie